Hôm nay, mình viết bài này để hướng dẫn một số bạn mới dùng thử OS Linux để lập trình. Trong Linux trình debug GDB chắc chắn sẽ rất hữu dụng cho nhưng bạn mới làm quen với Linux.Sau đây là bài hướng dẫn của mình.

Đầu tiên, chúng ta cần phải có hệ điều hành Linux, ở đây tôi sử dụng Ubuntu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Viết 1 đoạn code trong editor và save lại dưới dạng file .c. Ở đây là file debug.c. Sau đó mở Terminal để chạy chương trình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Compile chương trình bằng tùy chỉnh –g trong Terminal. Ở đây là:  gcc –g debug.c.Chúng ta sẽ được 1 file mặc định là a.out .  Nếu các bạn muốn tạo 1 file debug khác thì gõ lệnh: gcc -g -o filename debug.c sẽ ra được file filename.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Vào trình debug GDB bằng lệnh gdb [filename].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Đặt Breakpoint vào chương trình bằng lệnh: break [line number].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Sau khi đặt Breakpoint ta sẽ được như hình trên. Tiếp theo ta dùng lệnh run để bắt đầu chạy debug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi nhập giá trị để chạy chương trình, chúng ta sẽ nhân được code của dòng mình đã đặt Breakpoint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 6: In giá trị của từng biến sau khi debug. Ở đây ta dùng lệnh print [tên biến] hoặc p [tên biến]. Ta sẽ nhận được giá trị i là 1, j là 1 và num là 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 7: Dùng lệnh next hoặc n để chạy từng bước chương trình, sau khi chạy từng bước ta có thể in ra để kiếm tra các giá trị. Ở các hình bên trên, cho chạy từng bước đến khi đến thoát khỏi vòng lập ta sẽ được kết quá cuối cùng.

Bài này do mình tự tìm tòi tài liệu và làm thử nên có gì sai sót xin các bạn góp ý dùm mình qua Email:ka_lick@yahoo.com.

Chúc bạn học tốt :D.

Advertisements